Vänsterpartiets politik idag

Vänsterpartiet jobbar ständigt för jämlikhet och rättvisa, och det är flera tusentals människor runt om i Sverige som tillsammans arbetar för just det målet. De jobbar på olika sätt, tillexempel i bostadsområden, på torget, i kommunen och såklart i riksdagen. De arbetar hårt för att kunna förändra samhället och göra män och kvinnor jämlika, ta bort klasskillnaderna som idag finns och även skapa långsiktiga hållbara lösningar. Vänsterpartiet kallar sig därmed för ett feministiskt och socialistiskt parti med en stabil ekologisk grund. Vänsterpartiet arbetar också mot rasism på nätet och kämpar för att alla ska känna sig trygga, oavsett kön och ursprung.

Välfärd och inte vinster

Vänsterpartiet är inte för vinster i välfärden. De tycker att varenda liten skattekrona ska användas där den behövs som bäst. Det betyder att de gärna betalar skatt till verksamhet men inte till riskkapitalbolag som har bankkonton på Jersey.

Jobb till alla

Vänsterpartiet anser att ökad sysselsättning måste vara ett mål för den ekonomiska politiken. De vill att många fler ska arbeta och de vill investera där behoven finns. Det innebär att mer pengar ska gå till välfärd, klimatsatsningar och infrastruktur.

Klimatet

Vänsterpartiet tar klimatfrågan på allra största allvar, precis som alla borde göra. De menar att vi tillsammans måste agera för att minska utsläppen omedelbart, för om vi väntar för länge kan det vara för sent. Vänsterpartiet vill att vi skärper utsläppsmålen för att se till att Sverige tar ett så stort ansvar som möjligt. Alla länder måste göra en förändring för att få fram ett resultat, men det är viktigt att alla fokuserar på vad man själv kan göra och inte vad alla andra borde göra.

Feminism och rättvisa

Vänsterpartiet tar feminism på fullaste allvar och är en av de viktigaste feministiska krafterna i riksdagen. De är trötta på kvinnor endast ska göra hemarbeten medans männen jobbar. De är trötta på att det är så stor skillnad på män och kvinnors löner och karriärer, och vill att män och kvinnor ska dela lika på löner och makt. De vill också ändra på det faktum att chefer ska vara män, då det idag knappt finns några höga kvinnliga chefer över huvud taget.

Euron är ingen bra idé

I frågan gällande om Sverige borde ha Euro som valuta är Vänsterpartiet det parti som är den hårdaste motståndaren till förslaget. De sa redan från början att det kommer att bli problem som vi nu kan se när Europas ekonomi krisar. Det finns än idag partier som tror att det skulle vara bra för Sverige att ha Euro som valuta, men inte dem.

Alla människor har samma värde

Vänsterpartiet stöttar human flyktingpolitik. De kommer inte att anpassa sig till rasism eller främlingsfientlighet, då vi måste kunna hjälpa och acceptera folk från andra länder och kulturer. Alla människor har rätt till ett liv i frihet och fred, och alla som lever i Sverige är precis lika mycket värda. Det är inte okej att diskriminera och se ner på någon bara för att personen har ett annat ursprung.