Vänsterpartiet är emot Europeiska unionen (EU)

Vänsterpartiet är emot EU, och arbetade på ”nej-sidan” inför valet som skedde år 1994. De säger i efterhand att de respekterar folkets val, men att de inte har några skäl att ändra sin principiella ståndspunk. Den främsta anledningen till att vänsterpartiet är motståndare till EU är då de anser att EU begränsar demokratin. Folken i de länder som är med i EU har mycket små möjligheter att utkräva ansvar av makthavarna, och EU saknar offentlighetslagstiftningen som vi i Sverige har. Det är väldigt svårt för journalister och medborgare i EU att granska makten och maktutövningen inom EU.

 

Vad är EU?

EU är en internationell organisation som kom till på 1950-talet då sex länder inledde ett samarbete. Idag har EU vuxit kraftigt och det omfattar idag hela 28 länder. Till en början handlade det bara om att kontrollera kol- och stålproduktionen tillsammans, men idag handlar det om mycket mer. Den så kallade inre marknaden med fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer är en grundbult i EU-samarbetet. EU jobbar även med andra frågor som påverkar medlemsländerna, bland annat miljö, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och asylpolitik. EU samordnar även medlemsländernas ekonomiska politik.

Vilka är med i EU?

De allra flesta länderna i Europa är faktiskt med i EU, men det finns några undantag. Det är totalt 28 medlemsländer som gått samman för att gemensamt ta beslut om en mängd olika saker. Sverige gick med i EU år 1995 efter en stor folkomröstning. Ett land som är med i EU kan frivilligt lämna och därmed avsluta samarbetet.

Får alla länder gå med i EU?

Nej alla länder får inte gå med i EU. Kraven för att bli medlem är hårt ställda och alla EU-länder måste uppfylla dessa krav.

Fördelar med EU

  • Man kan jobba fritt inom hela EU utan att behöva betala massa extra avgifter.
  • Nästan alla EU-länder har samma valuta, vilket gör det betydligt lättare att köpa saker utomlands. (Nästan hela EU har euro som valuta, men inte Sverige.)
  • Alla barn i EU har rätt att gå i skolan i vilket land de vill inom EU. De har också rätt till att få gratis språkundervisning för att få det lättare att anpassa sig till nya länder. Man anpassar sig också bättre till skolsystemet om man kan språket man talar i landet.
  • Man har rätt till precis samma vård som invånarna i landet har, till samma pris.

Nackdelar med EU

  • En nackdel många finner med EU är att det inte räcker med att anpassa sig efter landets regler, utan som EU-land måste man även rätta sig efter EU:s regler. Det innebär alltså att istället för att vara skilda länder så har man gemensamma lagar och regler, vilket många inte gillar.
  • Politiken inom EU uppfattas av många som krånglig. Alla länder inom EU samarbetar för att göra situationen bättre för alla, vilket kan bli orättvist för vissa.
  • En nackdel med att många länder har samma valuta är att om ett land hamnar i en ekonomisk kris är det stor risk att alla andra länder följer efter.