Vänsterpartiets kamp för att minska miljöpåverkan

Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållandesätt. De anser att miljöhänsyn är mycket viktigare än kortsiktiga vinstintressen. De har bestämt sig för att använda sina gemensamma resurser till att investera i saker som är hållbara och långsiktiga, till exempel förnybar energi och hållbara transporter. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att skydda klimatet och djuren, för miljö och rättvisa hänger ihop. Vi måste alla ändra på vår livsstil och börja tänka på miljön när vi gör val i vardagen. De som belastar klimatet mest är också de som måste göra den största förändringen i livsstil och konsumtion.  Genom att minska klyftorna som finns mellan rika och fattiga och mellan kvinnor och män kan vi uppnå ett hållbart ekologiskt samhälle.

 

Trafik och transports miljöpåverkan

För att vi i Sverige ska kunna bygga ett långsiktigt hållbart transportsystem räcker det inte med energieffektiviseringar och bättre teknik. Vi måste ändra på vårt beteende och planera smartare, för att på lång sikt kunna minska transporternas miljöpåverkan.

 

Idag är det fossila bränslen som står för det största bidraget till växthuseffekten, både i Sverige och i resten av världen. Utsläppen leder till en förstärkning av växthuseffekten, vilket kommer att förändra klimatet och höja jordens medeltemperatur. Detta påverkar både djur och människor negativt, och därför måste vi alla hjälpas åt att minska miljöpåverkan. Alla länder runt om i världen måste göra en förändring, även Sverige. Därför är det viktigt att vi har partier som är medvetna om hur vi påverkar klimatet och som vill göra skillnad. Vänsterpartiet jobbar ständigt för att förbättra klimatet och minska utsläppen, något som alla partier borde göra.

 

”När jag ser dig tänker jag på ett flaskskepp”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har flera gånger sagt att klimatdebatten har spårat ur i Sverige, och att svenskafolket tar det till en överdrift. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt drog i en debatt en likhet mellan Jimmie Åkesson och ett flaskskepp. Vad han menade med detta var att han inte kunde förstå hur Åkesson tog sig dit han är idag då han inte ens erkänner att miljöpåverkan är ett problem. Sjöstedt fortsätter med att berätta att klimathotet är den största utmaningen vi idag står inför, och att vi därför behöver personer som är engagerade och vill göra en skillnad. Det är viktigt att vi byter ut gamla bostäder mot nya som släpper ut mindre energi och bygger en väl fungerande järnväg. Jimmie Åkesson säger själv att han erkänner att det finns ett klimathot och att han och Sverigedemokraterna vill hjälpa till i kampen för en bättre miljö, men att det till en viss del har spårat ur.

 

Sverigedemokraterna är det parti som får sämst betyg i naturskyddsföreningens granskning av svenska riksdagspartier inom miljö- och klimatpåverkan. Detta tycker Åkesson är konstigt då han och Sverigedemokraterna har en tydlig bild av hur de svenska utsläppen ska minska, i alla fall när det gäller elproduktion. Jimmie Åkesson säger också att Sverigedemokraterna är det parti som vill ha en koldioxid-neutral elproduktion i Sverige, och det ska man få genom att förnya kärnkraften.