Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är ett svenskt feministiskt och socialistiskt parti med en ekologisk grund. På valsedlarna anges partiet med betäckningen Vänsterpartiet. De har sedan 2012 Jonas Sjöstedt som partiledare. Vänsterpartiet fick sitt namn år 1990, och innan det kallade de sig för Vänsterpartiet Kommunisterna. De kallade sig för Vänsterpartiet Kommunistiska från år 1967 och innan det hette de Sveriges Kommunistiska Parti. Dessförinnan hette partiet Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti.

Vänsterpartiets märke

Vänsterpartiets märke består av en stor röd nejlika på en vit bakgrund. I mitten av blomman finns ett vitt V som då står för vänsterpartiet.

Vad står Vänsterpartiet för?

Kvinnor och män ska behandlas lika

En viktig fråga inom Vänsterpartiet är jämställdhet. Vänsterpartiet vill att alla ska behandlas lika, oavsett kön, ursprung, sexuell läggning etc. De vill att män och kvinnor ska ha möjlighet till samma arbeten, samma löner och dela lika på makten. Idag tjänar män i snitt mer än vad kvinnor gör, vilket de vill ändra på.

Fler flyktingar ska ha möjlighet att komma till Sverige

Vänsterpartiet arbetar mycket med flyktingpolitik och anser att vi i Sverige borde låta fler flyktingar komma hit. Detta för att vi måste göra allt vi kan för att hjälpa alla till ett liv i fred och frihet. Sverige har platsen och resurserna för att hjälpa många, och det måste vi dra nytta av.

Miljön

Vänsterpartiet arbetar mycket med frågor gällande miljö, utsläpp och klimatpåverkan. De vill tillexempel bygga nya bostäder som släpper ut mindre energi och göra fler miljösmarta val. Det är viktigt att vi ändrar vårt beteende idag då vi sakta men säkert förstör jorden och imorgon kan det vara försent. Det är viktigt att alla hjälps åt, och därför måste vi i Sverige göra allt vi kan för att minska våra utsläppt och skapa en hållbar grund.

Mot Europeiska unionen EU,

Vänsterpartiet är den starkaste motståndaren till Europeiska Unionen i riksdagen och arbetade på Nej-sidan inför valet i Sverige år 1994. När Sverige gick med i EU berättade Vänsterpartiet att de stöttar folkets val då det är viktigt med demokrati, men de ändrade inte sin åsikt. Vänsterpartiet anser att EU är odemokratiskt då det är väldigt svårt för folket i EU-länderna att få sin talan igenom. De anser att Sverige klarar sig bättre på egen hand.

Sverige ska inte använda euro

Det finns många olika åsikter när det kommer till Euro-frågan. Vissa är helt för och vissa emot. Det är för många svårt att veta vad man ska tro och tycka, då det finns både för- och nackdelar. Sverige har idag inte Euro som valuta utan har svenska kronan (SEK) som vi alltid haft. Det har flera gånger varit tal om att även Sverige skulle byta till Euro då så många andra länder har det som valuta, men svenskafolket röstar nej. En av de största fördelarna med Euro är att det blir betydligt lättare att handla i andra länder då det går att betala med euro på de allra flesta platserna. Ett motargument då är att man ofta betalar med kort, vilket gör att man inte är i behov av kontanter.